(1)
Ilman Hanafi Destian; Dwiana Asih Wiranti; Widiyono, A. Strategi Guru Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan Pada Siswa Kelas I SD Di Masa Pandemi. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran 2022, 1, 197-203.