Ilman Hanafi Destian, Dwiana Asih Wiranti, & Widiyono, A. (2022). Strategi Guru Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan Pada Siswa Kelas I SD di Masa Pandemi. DIAJAR: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran, 1(2), 197–203. https://doi.org/10.54259/diajar.v1i2.778