Ilman Hanafi Destian, Dwiana Asih Wiranti, and Aan Widiyono. 2022. “Strategi Guru Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan Pada Siswa Kelas I SD Di Masa Pandemi”. DIAJAR: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran 1 (2):197-203. https://doi.org/10.54259/diajar.v1i2.778.